Tampereen tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018 luovutettiin tänään muodollisesti valtuustoryhmien edustajille. Valtuuston puolesta arviointikertomuksen otti vastaan varapuheenjohtaja Iiris Suomela. Tampereella tämä tehtiin ensimmäistä kertaa tässä muodossa ja osanotto oli melko harvalukuista, ensi vuonna sitten paremmin.

Tarkastuslautakunnan jäsenistä halukkaat ottivat esiin muutamia kohtia arviointikertomuksesta. Itse puhuin kolmesta yleisemmän tason asiasta, jotka ovat tulleet vastaan arviointikertomusta tehdessä.

Ensimmäisenä kohtana on lain noudattaminen päätöksenteossa. Tarkastuslautakunta huomauttaa arviointikertomuksessa useasta lakia rikkovasta tai lain hengen vastaisesta päätöksestä sekä puutteellisuuksista.

Näistä esimerkkeinä mainittakoon Pirkanmaan Jätehuolto Oy :n ja Tuomi Logistiikka Oy:n hallituspaikkojen täyttäminen konsernijaostossa 2017. Molempiin hallituksiin nimettiin vain miehiä tasa-arvolain vastaisesti. Muina tapauksina voidaan mainita, että vammaisten palveluasumisen järjestäminen ei aina ole ollut lain mukaista sekä iäkkäiden sosiaali‐ ja terveyspalveluista annettavan tiedon olleen puutteellista. Tarkastuslautakunta huomauttaakin, että lakia tulisi noudattaa kaikessa päätöksenteossa.

Toisena asiana otin esiin vertailukelpoisen tiedon saatavuuden. Jotta kaupungin yksiköitä voidaan arvioida tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden perusteella, tulisi yksiköiden ja kaupungin yleensäkin tuottaa enemmän vertailukelpoista tietoa. Varsinkin organisaatiomuutoksista riippumattomasti vertailtavissa olevaa.

Tämä helpottaa arvioinnin lisäksi tulevaa päätöksentekoa ja pitkäjänteistä strategiatyötä, joka hyödyttää kaupunkilaisia ja on myös kustannustehokasta.

Kolmantena asiana nostin esille strategian tukemisen päätöksillä. Kaikissa menestyneissä yrityksissä strategia on se punainen lanka, jota seurataan ja tuetaan päätöksenteolla. Näin toki pitäisi olla myös kaupungissakin. Strategian kanssa ristiriitaisia päätöksiä pitäisi välttää. Näin ei ikävä kyllä aina käy, ainakaan Tampereella.

Arviointikertomus on kokonaisuus, joka kannattaa lukea oli sitten valtuutettu tai kiinnostunut kuntalainen. Tiivistelmistä saa jo melko hyvän kuvan missä mennään ja mitä on tapahtunut. Tämä kertomus on kuitenkin se tärkein tieto, jota valtuutettu voi käyttää työssään, kun on aika seurata, miten päätökset on toteutettu ja onko valtuuston tahtoa kuunneltu.

Arviointikertomus tulee sähköisenä Tampereen kaupungin sivuille myöhemmin. Ehkäpä siitä hyvää kesälukemista.

 

Lisää artikkeleita asiaan liittyen:

Tampereen budjetti vuodelle 2018

Kotilinnasäätiö-sotku