Ennen joulua saimme lukea Helsingin Sanomista (nettisivut 10.12.2017), kuinka Suomi kunnostautuu myös syrjinnässä, nyt tosin ei mitenkään positiivisesti. Olemmekin yksi Euroopan syrjivimmistä maista. Maahanmuuttajia syrjitään Suomessa, se lienee tämän haastattelututkimuksen perusteella olevan nyt selvää. Asiasta voi lukea lisää EU:n perusoikeusviraston FRA:n tutkimuksesta.

Olemmekin yksi Euroopan syrjivimmistä maista. Click To TweetSaharan eteläpuolisesta Afrikasta tulevat kokevat tutkimuksen mukaan syrjintää enemmän vain Luxemburgissa kuin Suomessa. Miten olemme päästäneet tilanteenMaahanmuuttajia syrjitään Suomessa tähän saakka.

Vika lienee enemmän tai vähemmän meissä kaikissa, ns. hiljaisessa enemmistössä, joka ei ole tuominnut rasismia ja sen lieveilmiöitä tarpeeksi jyrkästi. Vielä ei ole liian myöhäistä. Vikaa on myös viranomaisissa ja poliitikoissa, jotka ovat epäonnistuneet integraatiotoimissaan. Mitä asialle sitten pitäisi tehdä?

Ensinnäkin maahanmuuttajien integroimiseen on pakko panostaa enemmän resursseja. Se on ensiarvoisen tärkeää ennaltaehkäisevää työtä joka maksaa aina itsensä takaisin moninkertaisesti. Vastaavanlaisia kokemuksia ja tutkimuksia on jokaiselta sosiaalitutkimuksen alalta.

Paras vaihtoehto varmastikin olisi, jos maahanmuuttajien integraatiopalvelut yhdistettäisiin muihin kaikille tarkoitettuihin työllisyys- ja sosiaalipalveluihin yhden luukun periaatteella kaupungeissa ja kunnissa. Siinä voitaisiin yhdistää paikallinen palvelukokemus ja maahanmuuttajien erityistarpeet. Tämänkaltaisia projekteja on jo monessa kaupungissa/kunnassa. Ne tulisi saada valtakunnanlaajuisiksi ja vakiokäytännöksi.

Toisaalta syrjivä käytös kumpuaa myös tämän hetken poliittisesta ilmapiiristä ja hallituksen kyykytystoimista. Syrjintää kokevat myös muutkin vähemmistöt ja mm. pitkäaikaistyöttömät. Jotta syrjintään päästään puuttumaan tehokkaasti, on siis myös ryhdyttävä toimiin kasvavaa eriarvoistumista vastaan. Tässä jokainen voi tehdä oman osuutensa äänestämällä harkitusti.

Kolmanneksi syrjintä kasvaa sananvapautta hyväksikäyttävästä populistisesta kiihottamisesta, jota eräät tahot käyttävät aivan liian avoimesti. Usein jopa siihen saakka, että lakia rikotaan. Tästähän olemme myös saaneet lukea useasti lehdistä. Usein tuomiot ovat langenneet samalle taholle, jota tuskin tarvitsee nimetä tässä.

Mitä me voimme tehdä asialle? No. Äänestäminen on varmaan ensimmäinen asia. Toinen asia on puuttuminen. Se on kieltämättä vaikeaa ja pelottavaa, mutta jos uskaltaa avata suunsa ja puuttua tilanteeseen jossa syrjitään tai haukutaan, voi huomata, että tukea saa monelta muulta paikalla olijalta, jotka myös rohkaistuvat esimerkistä. Hiljainen hyväksyntä ja silmien ummistaminen ovat pahinta mitä tilanteessa voi tehdä (jos nyt ei ihan osallistumista lasketa). Asiasta voi myös puhua kotona perheen ja ystävien kanssa.

Kaiken kaikkiaan syrjimisen syitä on monta. Kaikki kuitenkin lähtee asenteista ja ilmapiiristä. Jokainen meistä voi vaikuttaa näihin pienillä teoilla, joka päivä. On meidän kaikkien etumme, että syrjintää vähennetään ja estetään. Jokainen yhteiskunnan jäsen joka tuntee olevansa ulkopuolella, on meiltä kaikilta pois, niin rahassa kuin tunteissakin mitattuna. Ja yhteiskuntamme jäseniähän maahanmuuttajatkin ovat, aivan kuten kaikki me muutkin.

Katso myös FRA:n infokuva asiasta.