Kotilinnansäätiön tonttivuokraoikeuden kauppa on kyllä melkoinen sotku ja häpeäpilkku säätiön toiminnassa. Laajemmalti se heijastuu Tampereen kuntapolitiikkaan ja sen avoimeen toimiseen. Siksi asia pitää hoitaa perusteellisesti ja jopa ankarasti. Yhteinen julkinen etu vaatii sitä.

Sotkun tausta

Kyseessä on siis Muotialantiellä sijaitsevan tontin vuokra oikeudesta. Kotilinnasäätiö siirsi vuokra oikeutensa kyseiseen tonttiin Lehto Groupiin kuuluvalle Rakennuskartiolle 1,15 miljoonaa eurolla. Kotilinnasäätiön ja Tampereen kaupunkin välisessä vuokrasopimuksessa tämänkaltainen siirto oli kuitenkin sanktioitu 1,8 miljoonan suuruisella summalla eli kielletty. Tätä sanktiota on nyt veivattu edes taas virkamiehistössä sekä nyt taas kaupunginhallituksessa, kun pormestari Lyly käytti otto-oikeuttaan ja veti viimeisen virkamiespäätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Ks. Tamperelaisen verkko artikkeli 10.2.2018.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) otti myös kantaa kyseiseen sekoiluun ja ilmoitti kannakseen seuraavan: ” PRH on 13. lokakuuta 2017 määrännyt Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n korjaamaan menettelytapojaan. Säätiö ei ole toiminut huolellisesti selvittäessään Tampereen kaupungin kantaa Muotialantien vuokraoikeuden siirrossa, koska säätiö ei ole saanut kaupungilta yksiselitteistä hyväksyntää toiminnalleen. Säätiön olisi pitänyt pyytää kaupungilta kirjallisena virallinen päätös vuokraoikeuden siirrosta.”

PRH:n päätös ei ole vielä lainvoimainen, koska Kotilinnasäätiö on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Aamulehti uutisoi 13.10.2017 myös PRH:n tutkimuksesta selvinneen, että Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja tiesi kyseisestä tonttikaupasta. Kaupungin virkamiehistökään ei siis saa asiasta puhtaita papereita. Se ei tosin poista Kotilinnasäätiön huolellisuusvelvoitetta.Kotilinnasäätiön johto ja hallitus eivät ole noudattaneet tarvittavaa huolellisuutta Click To Tweet

Mitä säätiölaki sanoo asiasta

Säätiölaissa sanotaan seuraavasti 8 luvun 1§:ssä:

“Hallintoneuvoston jäsenen, hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 4 §:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut säätiölle.

Hallintoneuvoston jäsenen, hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten tätä lakia tai säätiön sääntöjä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut säätiölle tai muulle henkilölle.

Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla tätä lakia muulla tavalla kuin pelkästään rikkomalla 1 luvun 4 §:ssä säädettyä tai jos vahinko on aiheutettu rikkomalla säätiön sääntöjä, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva osoita menetelleensä huolellisesti. Sama koskee vahinkoa, joka on aiheutettu 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettuun säätiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella.”

Huomattavaa tässä on seuraavat kohdat. Ensiksi laissa puhutaan huolimattomuudesta, ei edes törkeästä huolimattomuudesta, joten kynnys on melkoisesti matalammalla kuin monesti muissa laeissa.

Toiseksi vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva henkilö osoita toimineensa huolellisesti. Ja PRH:n lausunto huomioon ottaen, voitaneen olettaa huolimattomuutta ilmenneen. Asia tietysti ratkaistaan viime kädessä hallinto-oikeudessa ja mahdollisesti vielä KHO:ssa.

Lopuksi

Asia on melko sotkuinen, mutta laki asiasta on yksiselitteinen. Mielestäni Kotilinnasäätiön johto ja hallitus eivät ole noudattaneet tarvittavaa huolellisuutta näinkin merkittävän asian valmistelussa, ja täten vastuu kaatuu heidän niskaansa. Siitä varmaan käydään vielä oikeutta kenelle ja millä suuruudella.

Jo aiemmin mainitsin myös merkittävän julkisen edun vaativan asian perinpohjaista selvittämistä. Tätä asiaa ei voi vain painaa villaisella ja antaa pikku näpäytyksiä. Kaupunkilaisten luottamuksen pitämiseksi on asiassa oltava jopa ankaria.

Jos kaupunginhallitus taas kohtuullistaa sanktion saadun tuoton kokoiseksi ja jättää asian sikseen eikä Kotilinnasäätiön hallituskaan nosta korvauskannetta johtoa vastaan, on PRH:lla vielä mahdollisuus tehdä asiasta kanne.

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan uusia käänteitä. Toivon, että asiassa edetään avoimesti ja kaupunkilaisten luottamuksen veroisesti.

Linkkejä:

PRH tiedote

Kaupunginhallituksen kokous 20.11.2017 – oikaisuvaatimus kohtuullistamispäätökseen

Säätiölaki

Aamulehden artikkeli 13.10.2017